Lepší Wi-Fi, filmový festival, oprava toalet – to vše řešila studentská rada

Foto: Michaela Petříčková

Nově obnovená Studentská rada má za sebou první schůzi.

Několik “formalit” na začátek

Kromě jedné z oktáv se z každé třídy dostavil alespoň jeden zástupce. Přešlo se tedy ke schvalování nových stanov, které určují, jak má Studentská rada fungovat. Po úspěšném schválení došlo k volbě představenstva, které svolává schůze a komunikuje s vedením školy. Členy tohoto orgánu byli zvoleni Filip Dvořák, Prokop Maršík, Tereza Sukačová a Kateřina Svobodová. Jednání se nově mohou účastnit i zástupci školních organizací. Toho využila Gilotina, Školní florbalová liga a debatní klub. Po těchto „formalitách“ se mohlo přejít k samotnému vznášení návrhů.

Několik nezbytných oprav

Návrhů bylo schváleno celkem třináct. Všechny byly následující den projednány s panem ředitelem. Pan ředitel přislíbil opravu zařízení dívčích toalet, vybavení těch chlapeckých v prvním patře zrcadlem, a pokud to nebude příliš nákladné, například kvůli překopnutému kabelu ve zdi, tak i opravu dvou zvonků v prvním patře. (Tato zpráva mimochodem pana ředitele docela potěšila. Myslel si totiž, že jenom špatně slyší.), a také hodin ve druhém patře. Dalším tématem diskuze bylo lepší zatemnění tříd nebo výměna slabých projektorů. Spíše se bude řešit právě výměna projektorů, neboť s možnou budoucí rekonstrukcí by mělo být zatemnění školy vyřešeno komplexně.

Foto: Michaela Petříčková
Zápis je důležitou součástí každé schůze

Bude lepší pokrytí Wi-Fi?

Slabý Wi-Fi signál je další věc, která trápí studenty i kantory. Stav se v současné době řeší. Signál budovou špatně pokrývá, protože zařízení pro přenos signálu jsou umístěna na špatných místech a ve třetím patře částečně nefungovala vůbec. Jak jste si již mohli všimnout, celá škola byla odbornou firmou proměřena a kvalita by se měla přemístěním zlepšit. Také je v plánu zvýšení počtu uživatelů, kteří mohou sít využívat zároveň. Na internetových stránkách se pokusí vedení školy znovuzveřejnit seznam knih ve školní knihovně, který byl odstraněn společně se systémem SAS. Určeno bude také jednoznačné místo pro ztráty a nálezy.

Festival dokumentárních filmů – možná již brzy!

A na závěr to nejzajímavější. Hned dva programy pro dny se zkrácenou výukou, které jsme navrhli se panu řediteli zalíbily. Tím prvním je možnost uspořádat festival dokumentárních filmů. Běželo by současně několik různých projekcí a každý by měl možnost jít nezávisle na tom, z které je třídy, na film, který ho zajímá. Druhým plánem je exkurze na novou školní zahradu. Většina tříd ji ještě celou neabsolvovala.

Podívejte se na web Studentské rady – gilotina.gyrec.cz/studentska-rada. Naleznete tam všechna usnesení, zprávy i stanovy!

Komentáře