Tiráž

Tiráž

Šéfredaktoři: Prokop Maršík a Michaela Petříčková

Grafické zpracování a sazba:  Filip Dvořák, Prokop Maršík, Michaela Petříčková

Hlavní fotograf: Michaela Petříčková

Fotografové: Ondřej Bursa, Jan Procházka

Kameran: Ondřej Bursa, Marek Coufal, Jan Procházka

Stálí redaktoři: Ondřej Bursa, Marek Coufal, Emma E. Conlon, Johana Gladišová, Alena Míšková, Martin Němec, Barbora O’Malley, Alžběta Pecová, Jakub Peňás, Jan Procházka, Zora Strejčková, Lucie Zajdáková a mnozí další

Korektorka: Mgr. Michaela Straková

E-mail: gilotina@gyrec.cz

Web: gilotina.gyrec.cz

Facebook: facebook.com/gilotina

Náklad tištěné verze: 250 ks

Cena: 10 CZK

Autorská práva

Licence Creative Commons
Web, jehož autorem je Gilotina, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Práva nad rámec této licence jsou popsána níže.

Je zakázáno bez souhlasu autora jakkoliv šířit obsah stránek za účelem výdělku (resp. komerčně). Může to být posuzováno jako porušení zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským.

V případě zájmu o komerční publikování nás kontaktujte.

Redakce dává souhlas s nekomečním šířením, je nutné ale vždy uvést zdroj (např. Zdroj: Gilotina, studentský časopis, gilotina.gyrec.cz) a vydat dílo pod slučitelnou licencí, tak jak to vyžaduje licence CC BY-NC-SA 4.0.

Autoři jednotlivých částí webu

Autor webu: Prokop Maršík

Autor redakčního systému: WordPress.org

Autor šablony: Themezhut

Autoři článků: autor je vždy uveden v záhlaví článku

Autoři fotografií: autor je vždy uveden přímo u fotografie

Ochrana dat

Abychom dokázali lépe pochopit návštěvníky našich stránek, používáme službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Pro větší transparentnost, vám chceme přiblížit, co všechno tato skutečnost znamená pro Vás, naše návštěvníky.

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků. Hlavním souborem cookie používaným službou Google Analytics je soubor __ga.

Kromě vytváření přehledů statistik využití webových stránek lze službu Google Analytics společně s některými z výše popsaných reklamních souborů cookie použít k zobrazení relevantnějších reklam ve službách Google (např. Vyhledávání Google) a na webu.

Další informace o souborech cookie služby Analytics a ochraně osobních údajů

V případě, že si nepřejete výše uvedené informace posyktovat, vypněte prosím cookies ve vašem prohlížeči.