Ocenění a média

Vybraná získaná ocenění

 

 Školní časopis roku (celostátní kolo)

 • 2007 – 2. místo
 • 2008 – Cena za grafiku
 • 2011 – 3. místo
 • 2013 – 4. místo
 • 2013 – 3. místo za titulku
 • 2014 – Cena poroty
 • 2015 – 9. místo, 6. místo za web, 3. místo za titulku
 • 2016  – 1. místo, 3. místo za web, 1. místo za obsah, 1. místo za titulku, 2. místo za grafiku
 • 2019 – absolutní vítěz, 1. místo, 1. místo za titulku, 2. místo za grafiku, 3. místo za obsah

Jarní škola žurnalistiky Freinet

 • 2005 – Ocenění
 • 2006 – 2. místo

Webarchiv

Tyto stránky jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které NK ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.
Vyloučení odpovědnosti:
Národní knihovna ČR není odpovědná za věcný obsah archivovaných stránek. Zařazení stránek do archivace v žádném případě neznamená souhlas NK ČR s jejich obsahem ani nevyjadřuje podporu autorům těchto stránek či jejich myšlenkám a názorům.

… a další

 

Média

… a další