Vyjádření Gilotiny k neuskutečnění “Filmového večera na Gyrecu”

Foto: Gilotina

V letech 2015 a 2016 studentský časopis Gilotina uspořádal Filmový večer na Gyrecu – letní kino pro všechny studenty, absolventy i další přátele školy. Pro diváky zcela zdarma a to díky dobrovolníkům a sponzorům.

Na konci letošního školního roku se tato akce neuskutečnila. Důvodem je novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, která se stala účinnou v říjnu loňského roku. Ta de facto znemožnila organizaci této akce, neboť zakazuje pořádání akce tohoto rázu po 22. hodině a jako jedinou možnost uvádí zahrnutí této události do obecně závazné vyhlášky, což je poměrně komplikovaný proces.

Navíc to bohužel nebylo z povahy akce možné, neboť takový krok je nutné učinit s velkým přestihem, tedy když ještě není známa organizace konce školního roku a není možné ani přihlédnout k předpovědi počasí. Navíc se jedná o byrokraticky poměrně složitou záležitost s nejistým výsledkem, neboť výjimky jsou zpravidla udělovány akcím významným pro celou městkou čvrť či celé město.

Zákon č. 200/1990 Sb., od 1.7.2017 součást zákona č. 251/2016 Sb.

Přestupku se dopustí ten, kdo poruší noční klid.

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Tato právní úprava byla prosazena poslaneckými kluby ČSSD, ANO, KSČM, KDU-ČSL a Úsvit.

Gilotina považuje tuto právní úpravu za nešťastnou a nesouhlasí s tak výrazným omezováním kulturního života. Nicméně je nucena se řídit platnou právní legislativou a akceptovat ji.

Z výše uvedených důvodů není možné v současné době Filmový večer na Gyrecu pořádat.

Gilotina se pokusí najít cestu, jak akci obnovit, ať už v původní či upravené podobě.

Děkujeme všem divákům za přízeň!

Komentáře