Tajný srovnávací test pro kvartány

Foto: Česká televize

Plošné testování studentů 9. tříd stále pokračuje. Nejedná se ale o klasické testy z češtiny a matematiky. Testování probíhá tak, aby si ho obyčejný student nepovšiml. Gilotina získala exkluzivní informace o jednom z těchto „tajných testů“.

Obyčejná přihláška?

Tak jako každý rok si i letos kvartáni vybírají, zda se chtějí na vyšším stupni věnovat hudební nebo výtvarné výchově. K tomuto účelu dostanou formulář s názvy těchto předmětů. Na první pohled zní pokyn jasně: „Nehodící se škrtněte“. Drtivá většina tak škrtne jeden z těchto předmětů.

Foto: Gilotina
Přihláška do volitelného předmětu

Testování porozumění zadání

Ve skutečnosti se ale nejedná jen o obyčejnou návratku, ale o skrytý test, který má hodnotit jak respondenti rozumí zadání. Po jeho přečtení je vám to možná už jasné. Správným řešením není škrtnout jeden z nabízených předmětů, ale frázi „nehodící se“. Celé řešení pak tedy vypadá takto: „Nehodící se škrtněte“.

Foto: Gilotina
Správně vyplněná přihláška do volitelného předmětu

Vyhodnocení

Většina žáků 9. tříd, dle našeho zjištění, v tomto testu vůbec neuspěla. „Tvorba tohoto testu trvala přibližně šest měsíců. Minsterstvo za ní zaplatilo soukromé společnosti celkem 18 miliónů Kč. Bohužel většina žáků vyplnila formuláře modrou propiskou místo černé, a tak nemohla být data zpracována elektronicky. Bylo tedy třeba zaplatit společnosti ještě dalších 12 miliónů za ruční zpracování“ uvedl ministr školství Chládek.

 

Foto: Česká televize
Po nálehání poskytl ministr Chládek Gilotině některé informace

 

(NE)ZPRÁVY – Něvěřte všemu, co čtete.

Komentáře