Odchody ven a nový automat – s ředitelem jednala studentská rada

Foto: Michaela Petříčková

O tom jak umožnit odchody během vyučování ven ze školy a další způsoby, jak co nejvíce zmírnit dopad tzv. pamlskové vyhlášky dnes jednala studentská rada. K jednání byl přizván pan ředitel, aby objasnil některé nejasnosti.

Odchody ven

„Současný školní řád neumožňuje odchody studentů ven ze školy během přestávek“ uvedl pan ředitel. Pokusí se však najít, co nejlepší řešení, aby alespoň zletilým studentům bylo umožněno odcházet. Hlavním problémem je to, že škola potřebuje mít neustále přehled o tom, kdo se v budově nachází například pro případ evakuace. Je tedy možné, že by se na vrátnici odcházející studenti zapisovali do speciálních archů nebo by se pořídil docházkový systém na čipy. „Ke schválení nového školního řádu je třeba souhlas pedagogické rady a školské rady. Ta by měla zasednout v únoru.“ dodal. Na její program se tak dostane i úprava navrhující tyto změny. Nicméně nový školní řád musí být v souladu s všemi nadřazenými právními normami. Tento týden mělo ministerstvo vydat metodiku pro střední školy, nicméně se tak zatím nestalo.

Foto: Ondřej Bursa
Automat zeje prázdnotou

Teplé nápoje – (snad) již brzy

Školu oslovila firma, která nabídla provoz nápojového automatu, který by poskytoval vyhláškou schválené produkty. Pan ředitel přislíbil, že se pokusí zařídít co nejrychlejší spuštění. Dále připravuje pekárna, sídlící nedaleko školy, nabídku „zdravých svačin„. Nic konkrétního, ale zatím nepředložila. Prioritou vedení ale stále zůstává obnova kantýny.

Komentáře