Komise rozhodčích ŠFL dočasně zúžila nominační listinu pro extraligu

Komise rozhodčích ŠFL rozhodla, že dojde k přechodnému snížení počtu hlavních rozhodčích v nejvyšší soutěži z 8 na 5.

Utkání extraligy nebudou dočasně řídit hlavní rozhodčí Matthias Hollý a Michal Rada; o dočasné přerušení nasazování požádal Jakub Švantner. V době, kdy nebudou nasazováni k zápasům extraligy, budou uvedení rozhodčí s výjimkou Jakuba Švantnera řídit utkání I. ligy ŠFL.

Na návrh komise projedná vedení soutěže návrh, aby byla většina utkání I. ligy ŠFL řízena dvěma rozhodčími. Cílem je mimo jiné zajistit, aby rozhodčí současně obsazovaní v extralize a I. lize řídili obě soutěže ve stejném systému.

Na základě podnětů byl v minulém ročníku připraven komise koncept Akademie rozhodčích, určené pro vybrané rozhodčí, kteří projeví zájem o status profesionálního rozhodčího jako nadstavba Programu rozvoje rozhodčích. V letošní sezoně byli do rozvojových programů zařazeni Matěj Bednář, Vojtěch Dvořák, Jiří Hájek, Jakub Henzl, Matthias Hollý a Pavel Zima. V rámci pravidelného hodnocení rozhodčích bylo rozhodnuto, že na základě dobrých výkonnostních výsledků budou vybraní rozhodčí střídavě nasazováni o soutěž výše, než kterou řídili doposud.

Komise rozhodčích ŠFL se v posledních kolech rovněž zabývala stížnostmi podanými na výkony rozhodčích a pochybeními rozhodčích. Stanoviska komise najdete webu pod odkazem Rozhodčí – Stížnosti týmů.

Za pochybení v utkáních Gyrec Extraligy Kvarta – Kvinta B, které se hrálo 11. 9. 2015, byl hlavní rozhodčí Michal Havelka potrestán odebráním jednoho utkání v nejvyšší soutěži. V souvislosti s tímto utkáním byla také stížnost týmu Kvinta B uznána jako oprávněná. Rozhodčí Ondřej Krejčí a Jakub Švantner byli za závažná pochybení v utkání Kvarta – Sexta, které se hrálo 6. 10. 2015, potrestáni odebráním delegace na dvě extraligová utkání. Za hrubou chybu v utkání Kvinta A – Kvinta B dne 16. 10. 2015 byl rozhodčí Ondřej Sukač potrestán odebráním delegace na jedno utkání.

V I. lize ŠFL byl napomenut rozhodčí Pavel Zima za chyby bez vlivu na výsledek utkání v zápase Tercie B – Septima (dívky) dne 5. 10. 2015. Na základě stížnosti týmu Tercie B byla odebrána dvě utkání rozhodčímu Matěji Otáhalovi za závažná pochybení v zápase Tercie A – Tercie B z 12. 10. 2015.

Komentáře