Filmový večer na Gyrecu

Třiadvacátého června se bude konat akce Filmový večer na Gyrecu – promítání filmu, který jste vy, potenciální diváci, vybrali v hlasování.

Místo: školní zahrada

Čas: 20.00 (otevření areálu školy pro veřejnost, začátek filmu později dle světelných podmínek), úterý 23. 6. 2015
(změna)

Film: CO JSME KOMU UDĚLALI? (http://www.csfd.cz/film/370681-co-jsme-komu-udelali/)

 

Dále bychom chtěli upozornit diváky na několik pravidel, která je nutno na akci dodržovat.

Řád akce Filmový večer na Gyrecu pořádané SČ Gilotina

Část I. Nejdůležitější ustanovení

  1. Po celou dobu konání akce (1) platí přísný zákaz konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek.
  2. Na celém území školy platí zákaz kouření.
  3. Divák musí dodržovat platný Řád školy.

Část II. Ostatní pravidla

  1. Divák si je vědom toho, že za porušení kteréhokoli bodu z I. části může být vyloučen z akce a/nebo přímo postihován školou.
  2. Všechny odpadky se musí vhazovat do koše.
  3. Divák nesmí zanechávat nepořádek po odchodu ze svého místa.
  4. Po celou dobu promítání (3) musí mít všichni diváci vypnuté mobilní telefony a chovat se tiše.
  5. Divák, který svým chováním narušuje promítání, může být vyloučen z akce pověřenou osobou (4).
  6. Divák, který opakovaně porušuje body 1-5 z II. části, může být taktéž vyloučen z akce.

Poznámky:

(1)  Dobou konání akce se rozumí celý čas od příchodu prvního diváka do odchodu organizátorů.

(2)  Divák nemusí být nutně student ani zaměstnanec školy. Rozumí se tím osoba, která se zdržuje v době promítání na pozemku školy za účelem zhlédnutí promítaného filmu.

(3)  Dobou promítání se rozumí čas od začátku filmu do jeho konce.

(4)  Pověřená osoba (rovná se organizátor) je člen redakce s tričkem s nápisem PRESS – gilotina.gyrec.cz (vzadu) a/nebo visačkou Organizátor.

Komentáře