Filmový večer na Gyrecu 2016

Foto: Gilotina

Po loňském úspěchu se můžete i letos těšit na Filmový večer na Gyrecu!

Přijďte se v úterý 28. června na školní zahradu podívat na film, který jste si sami vybrali a užít si skvělou atmosféru.

Nezapomeňte si něco na sednutí a teplé oblečení. 🙂

Občerstvení zajištěno!

20:30 | otevření areálu
21:00 | zahájení promítání

FILM: Johnny English se vrací


 Foto: Facebook

Filmový večer na Gyrecu 2016

Dále bychom chtěli upozornit diváky na několik pravidel, která je nutno na akci dodržovat.

Dále bychom chtěli upozornit diváky na několik pravidel, která je nutno na akci dodržovat.

Řád akce Filmový večer na Gyrecu pořádané SČ Gilotina

Část I. Nejdůležitější ustanovení

  1. Po celou dobu konání akce (1) platí přísný zákaz konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek.
  2. Na celém území školy platí zákaz kouření.
  3. Divák musí dodržovat platný Řád školy.

Část II. Ostatní pravidla

  1. Divák si je vědom toho, že za porušení kteréhokoli bodu z I. části může být vyloučen z akce a/nebo přímo postihován školou.
  2. Všechny odpadky se musí vhazovat do koše.
  3. Divák nesmí zanechávat nepořádek po odchodu ze svého místa.
  4. Po celou dobu promítání (3) musí mít všichni diváci vypnuté mobilní telefony a chovat se tiše.
  5. Divák, který svým chováním narušuje promítání, může být vyloučen z akce pověřenou osobou (4).
  6. Divák, který opakovaně porušuje body 1-5 z II. části, může být taktéž vyloučen z akce.

Poznámky:

(1)  Dobou konání akce se rozumí celý čas od příchodu prvního diváka do odchodu organizátorů.

(2)  Divák nemusí být nutně student ani zaměstnanec školy. Rozumí se tím osoba, která se zdržuje v době promítání na pozemku školy za účelem zhlédnutí promítaného filmu.

(3)  Dobou promítání se rozumí čas od začátku filmu do jeho konce.

(4)  Pověřená osoba (rovná se organizátor) je člen redakce s tričkem s nápisem PRESS – gilotina.gyrec.cz (vzadu) a/nebo visačkou Organizátor.

Komentáře